Inwestycja SPA Orkana Lublin

Twój pomysł, europejskie pieniądze

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”

TYTUŁ PROJEKTU:

Udział SPA Orkana w targach krajowych – szansą na wzmocnienie pozycji na rynku połączoną z prezentacją oferty oraz akcją promocyjną zawierającą elementy marketingu regionalnego.

BENEFICJENT:

SPA ORKANA Sp. z o.o

ul. Szaserów 2

20-553 Lublin

Celem ogólnym projektu na poziomie Wnioskodawcy jest zademonstrowanie obecności firmy SPA Orkana Sp. z o. o. na rynku, wyjście ze swoją ofertą na nowy rynek krajowy, prezentacja oferty oraz promocja z elementami marketingu regionu lubelskiego.