Regulamin oferty ALL INCLUSIVE 60+

Regulamin korzystania z Pakietów ALL INCLUSIVE60+
w SPA ORKANA

§ 1

1. SPA ORKANA Sp. z o.o. ul. Szaserów 2, 20-553 Lublin (zwana dalej „SPA ORKANA”) oferuje w sprzedaży Pakiety ALL INCLUSIVE 60+, które uprawniają ich posiadaczy do korzystania
z usług SPA ORKANA na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, którego treść dostępna jest na stronie www.spaorkana.lublin.pl

2. Klient – Kobieta lub mężczyzna w wieku 60+ zwany dalej seniorem.

3.Karnet ALL INCLUSIVE60+ - dokument potwierdzający nabycie usługi świadczonej w ramach oferty dedykowanej dla Seniorów (Pakiet ALL INCLUSIVE60+).

3. Pakiety ALL INCLUSIVE60+ – usługi oferowane w sprzedaży przez SPA ORKANA opisane
w bieżącej ofercie dostępnej na stronie www.spaorkana.lublin.pl .

4. Karnet – dokument potwierdzający nabycie usługi Pakiet ALL INCLUSIVE60+, zwany dalej Karnetem.

§ 2

1. Posiadacz Karnetu upoważniającego do skorzystania z Pakietu ALL INCLUSIVE60+ jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie w terminie określonym w Karnecie ALL INCLUSIVE60+.

2. Okres ważności Karnetu ALL INCLUSIVE60+ wynosi maksymalnie 3 miesiące od dnia jego  sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na Karnecie ALL INCLUSIVE60+.

3. Rezerwacja zabiegów i zajęć z instruktorem, z których posiadacz Karnetu ALL INCLUSIVE60+ zamierza skorzystać w ramach Pakietu ALL INCLUSIVE60+, powinna być dokonana w okresie co najmniej na tydzień przed datą skorzystania z usługi.

4. W przypadku zgłoszenia rezerwacji zabiegu lub zajęć z instruktorem po terminie, o którym mowa w punkcie 2, SPA ORKANA dokona rezerwacji zabiegu bądź zajęć z instruktorem, wyłącznie w przypadku dostępności poszczególnych zabiegów bądź zajęć z instruktorem oraz w terminach zaoferowanych przez SPA ORKANA. Niniejszy zapis dotyczy sytuacji, w której instruktor będzie obecny na miejscu. Potwierdzenie rezerwacji, jest konieczne celem zapewnienia prawidłowego świadczenia usługi. Zapis ten odnosi się również, do tzw. sytuacji losowych, których występowanie jest niezależne od usługodawcy.

5. SPA ORKANA oświadcza, iż nie odpowiada za brak możliwości organizacyjnych w każdym przypadku, gdy zgłoszenie rezerwacji zabiegów bądź zajęć z instruktorem nastąpi w okresie krótszym aniżeli 1 tydzień do daty upływu ważności Karnetu ALL INCLUSIVE60+.

6. Po upływie ważności karnetu, o którym mowa w pkt 2, posiadacz Karnetu ALL INCLUSIVE60+ nie będzie uprawniony do skorzystania z innego nieodpłatnego zabiegu bądź do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany zabieg bądź zajęcia z instruktorem.

7. Niewykorzystanie Karnetu ALL INCLUSIVE60+, zgodnie z terminem określonym w jego treści jest równoznaczne z utratą ważności Karnetu ALL INCLUSIVE60+  i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec SPA ORKANA z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

§ 3

1. Posiadacz Karnetu ALLINCLUSIVE60+  uprawniony jest do jego wykorzystania wyłącznie poprzez skorzystanie z konkretnych usług, które zakupił.

Usługi o których mowa w pkt.1 to:

*Opiekun Klienta – to grupa przeszkolonych pracowników na każdym etapie wspierających seniora korzystającego z usługi. Wsparcie realizowane jest od momentu wejścia do budynku, do momentu zakończenia korzystania z usługi i obejmuje ono udzielanie bieżącej informacji odnośnie możliwości korzystania z usług w ramach pakietu. Klient wykupuje karnet, bądź okazuje się odpowiednim voucherem zakupionym przez Internet, a następnie po wylegitymowaniu otrzymuje „złotą opaskę” na rękę, po której jest identyfikowany przez obsługę.

*Komfort i poczucie bezpieczeństwa – klient korzystający z pakietu ALL INCLUSIVE60+ otrzymuje na czas pobytu firmowy szlafrok oraz komplet ręczników.

*Relaks w wodzie i w saunie – w ramach usługi w trakcie 5 godzinnego pobytu, który zawsze odbywa się ustalonym z Klientem 60+ terminie i nie może być w żaden sposób rozdzielany pomiędzy inne terminy, senior otrzymuje możliwość nielimitowanego korzystania
z następujących atrakcji:

- baseny rekreacyjne,

- dwa pełnowymiarowe, 25-metrowe tory pływackie,

- jacuzzi, hydromasaże,

- bicze wodne,

- leżanki, kurtyna wodna

- strefa saun, w skład której wchodzą: sauna sucha fińska, sauna sucha z aroma- i koloroterapią, sauna parowa z aromaterapią oraz jedyna w województwie lubelskim grota lodowa.

*Coś dla ciała, czyli zabieg leczniczy/masaż bądź zabieg pielęgnacyjny – w ramach pakietu seniorzy otrzymują do wyboru masaż relaksacyjny bądź do wyboru zabieg pielęgnacyjny.

*Smacznie i zdrowo – w ramach pakietu ALL INCLUSIVE60+ seniorzy otrzymają darmowy lunch serwowany w danym dniu w restauracji

*2 Bezalkoholowe napoje + woda mineralna bez limitu

*Siłownia wraz z instruktorem/udział w grupowych zajęciach AQUA Fitness – w ramach pakietu dla aktywnych seniorów dedykowany jest nielimitowany dostęp do siłowni, opieka instruktora oraz udział w grupowych zajęciach AQUA Fitness w terminie ustalonym indywidualnie, pod warunkiem zebrania się grupy.

 

2. Zabrania się odsprzedawania Karnetu ALL INCLUSIVE 60+ osobom trzecim, jak również wykorzystywania do tego celu jakichkolwiek materiałów promocyjno-reklamowych lub informacyjnych SPA ORKANA .

§ 4

1. Zabiegi i zajęcia z instruktorem realizowane są w wyłącznie w godzinach otwarcia SPA ORKANA, zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej www.spaorkana.lublin.pl .

2. W celu dokonania rezerwacji pakietu ALL INCLUSIVE60+, Senior jest zobowiązany skontaktować się z recepcją SPA ORKANA za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: bok@spaorkana.lublin.pl, bądź telefonicznie pod numerami: tel. 81 475 48 75 wew. 10, fax. 81 475 48 75 wew. 193.

Wiadomość przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna zawierać co najmniej informację dotyczącą rodzaju pakietu SPA ORKANA, na którą dokonywana jest rezerwacja tj. nazwę pakietu, zgodnie z aktualną ofertą znajdującą się na stronie internetowej www.spaorkana.lublin.pl. W każdym przypadku, dokonujący rezerwacji powinien wskazać precyzyjną datę na kiedy rezerwacja powinna zostać dokonana oraz dokonać płatności za Karnet ALL INCLUSIVE60+ na wskazane konto bankowe.

4. Rezerwację uznaje się za skutecznie dokonaną pod warunkiem jej potwierdzenia przez SPA ORKANA w ciągu 24 godzin od daty otrzymania rezerwacji, na adres poczty elektronicznej widniejący w przesłanej wiadomości oraz uregulowania płatności.

§ 5

1. SPA ORKANA nie odpowiada za zgubienie bądź uszkodzenie Karnetu ALL INCLUSIVE60+

2. SPA ORKANA zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na podstawie Karnetu
ALL INCLUSIVE60+, które są nieczytelne, zniszczone bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Karnet ALL INCLUSIVE60+ uznany zostanie przez SPA ORKANA za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania pakietu zastępczego.

3. Karnet ALL INCLUSIVE60+ nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo.

4. Zakupiony Karnet ALL INCLUSIVE60+ nie podlega zwrotowi.

§ 6

1. Kupujący Karnet ALL INCLUSIVE60+, jak również posiadacz Karnetu ALL INCLUSIVE60+ zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

2. Zakup Pakietu ALL INCLUSIVE60+ stanowi potwierdzenie, że kupujący Karnet ALL INCLUSIVE60+ akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

3. Kupujący Pakiet ALL INCLUSIVE60+ zobowiązany jest przed przekazaniem Karnetu ALL INCLUSIVE60+ poinformować osobę, której przekaże Karnet o warunkach korzystania zawartych z niniejszym Regulaminie.

4. Przyjęcie Karnetu ALL INCLUSIVE60+ stanowi potwierdzenie, że posiadacz Karnetu akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

§ 7

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2015 i jest dostępny na naszej stronie internetowej pod adresem www. spaorkana.lublin.pl