BEZPŁATNE ZAJĘCIA FITNESS

BEZPŁATNE ZAJĘCIA FITNESS

Zapraszamy kobiety i mężczyzn, 29 czerwca na dodatkowe bezpłatne zajęcia Fitness! Zajęcia będą odbywać się od godz. 12.00 do 15.00 zajęcia na sali fitness w Strefie Rekreacji Ruchowej.

Szczegółowy program:

  • 12.00 zajęcia FIT MIX prowadzi Katarzyna Reszka,
  • 13.00 zajęcia Zdrowe plecy prowadzi Julia Jeżewska,
  • 14.00 zajęcia BUP prowadzi Julia Jeżewska.

Przyjmujemy zapisy od 8 czerwca. Telefonicznie: 81 475 48 75 wew. 20. Ilość miejsc ograniczona.

Program profilaktyki SPA Orkana realizowany jest z Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta Lublin.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.