Grudniowa promocja w Strefie Fitness i Siłowni

Grudniowa promocja w Strefie Fitness i Siłowni

Mamy dla Was świąteczną niespodziankę! Dla wszystkich, którzy już dziś zaczynają robić formę na lato! Bo po co czekać do stycznia na postanowienia noworoczne?
Przyjdź w grudniu i skorzystaj z naszej promocji Strefy Fitness oraz Strefy Siłowni SPA Orkana.

Kup karnet OPEN na 1, 3 lub 6 miesięcy:

 • Open Fitness
 • Open Siłownia
 • Open Fitness + Siłownia

A otrzymasz do każdego miesiąca karnetu bezimienny bilet do Strefy Wody i Saun na 75 minut, który możesz podarować:

 • 1 miesiąc = 1 bilet
 • 3 miesiące = 3 bilety
 • 6 miesięcy = 6 biletów

Sprzedaż Karnetów Promocyjnych realizowana jest OSOBIŚCIE w Recepcji Strefy Rekreacji Ruchowej (I piętro, SPA Orkana). Promocja trwa do 31 grudnia 2019 r.

* Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

_____

Regulamin promocji świątecznej w SPA Orkana Strefy Fitness i Siłowni

§ 1 Organizatorzy i promocja
 1. Akcja promocyjna rozpoczyna się 01.12.2019r. i trwa do 31.12.2019r.
 2. Organizatorem akcji jest SPA Orkana Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Szaserów 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisanym pod KRS pod numerem 0000317452, NIP 712 314 59 23, REGON: 060421054.
§ 2 Warunki uczestnictwa w promocji
 1. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zakupi w dniach 01.12.2019 do 31.12.2019 karnet okresowy: Open Siłownia, Open Fitness lub Open Siłownia+Fitness na okres 1 miesiąca, 3 miesięcy, bądź 6 miesięcy w Biurze Obsługi Klienta Strefy Rekreacji Ruchowej
 2. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być każda osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat za pisemną zgodą jej opiekuna prawnego, która zakupi w dniach 01.12.2019 do 31.12.2019 karnet okresowy: Open Siłownia, Open Fitness lub Open Siłownia+Fitness na okres 1 miesiąca, 3 miesięcy bądź 6 miesięcy w Biurze Obsługi Klienta Strefy Rekreacji Ruchowej. Opiekun prawny zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wieku osoby w Recepcji Strefy.
 3. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być każda osoba niepełnoletnia, w wieku 13-15 lat za pisemną zgodą jej opiekuna prawnego, która zakupi w dniach 01.12.2019 do 31.12.2019 karnet okresowy: Open Siłownia, Open Fitness lub Open Siłownia+Fitness na okres 1 miesiąca, 3 miesięcy bądź 6 miesięcy w Biurze Obsługi Klienta Strefy Rekreacji Ruchowej. Opiekun prawny zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wieku osoby w Recepcji Strefy oraz sprawować osobistą opiekę nad tą osobą niepełnoletnią.
 4. Sprzedaż karnetów objętych promocją odbywa się w dniach 01.12.2019r. – 31.12.2019r.
§ 3 Zasady promocji
 1. Sprzedaż Karnetów Promocyjnych realizowana jest w Recepcji Strefy Rekreacji Ruchowej (I piętro).
 2. Korzystanie z karnetów promocyjnych możliwe jest w trakcie godzin otwarcia obiektu.
 3. Akcja nie łączy się z innymi promocjami w SPA Orkana.
 4. Biorąc udział w akcji promocyjnej uczestnik jednocześnie akceptuje Regulamin Strefy Rekreacji Ruchowej dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.spaorkana.pl
§ 4 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie Internetowej www.spaorkana.pl
 2. We wszystkich sprawach dotyczących akcji promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego.