Mikołajkowy weekend promocji w SPA, 6-8 grudnia

Mikołajkowy weekend promocji w SPA, 6-8 grudnia

Drodzy Rodzice i Dziadkowie! Nie macie pomysłów co robić z dzieciakami w Weekend Mikołajkowy? Zapraszamy Was do SPA Orkana!

Weekend, 6-8 GRUDNIA, godz. 7:00 – 23.00

 • Bilet dla dziecka* NO LIMIT 20 pln
 • Bilet dla opiekuna i dziecka* NO LIMIT 50 pln

* dzieci i młodzież (4-18 lat), za okazaniem legitymacji
***zapytaj o szczegółowe informacje w Biurze Obsługi Klienta lub telefonicznie 81 475 48 75 wew. 10
_____

Regulamin promocji Mikołajkowej w SPA Orkana

§ 1 Organizatorzy i promocja
 1. Akcja promocyjna rozpoczyna się 06.12.2019 r. i trwa do 08.12.2019 r.
 2. Organizatorem akcji jest SPA Orkana Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Szaserów 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisanym pod KRS pod numerem 0000317452, NIP 712 314 59 23, REGON: 060421054.
§ 2 Warunki uczestnictwa w promocji
 1. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być każda osoba fizyczna do 18 roku życia wraz z pełnoletnim opiekunem, którzy zakupią w dniach 06.12.2019 do 08.09.2019 jednorazowe wejście do Strefy Wody i Saun NO LIMIT uiszczając opłatę w wysokości 50 zł w Biurze Obsługi Klienta
 2. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być każda osoba fizyczna do 18 roku życia, która zakupi w dniach 06.12.2019 do 08.12.2019 jednorazowe ulgowe wejście do Strefy Wody i Saun NO LIMIT uiszczając opłatę w wysokości 20 zł w Biurze Obsługi Klienta
 3. Dzieci do 13-tego roku życia mogą skorzystać z promocji tylko pod opieką osoby dorosłej w wodzie
 4. Sprzedaż wejść objętych promocją odbywa się w dniach 06.12.2019 r. – 08.12.2019 r.
§ 3 Zasady promocji
 1. Sprzedaż promocyjnych wejść jednorazowych realizowana jest w recepcji Strefy Wody i Saun (II piętro).
 2. Korzystanie z promocyjnych wejść możliwe jest w trakcie godzin otwarcia obiektu.
 3. Akcja nie łączy się z innymi promocjami w SPA Orkana.
 4. Biorąc udział w akcji promocyjnej uczestnik jednocześnie akceptuje Regulamin Strefy Wody i Saun dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.spaorkana.pl
§4 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie Internetowej www.spaorkana.pl
 2. We wszystkich sprawach dotyczących akcji promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.