NOWE ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY WODY I SAUN

NOWE ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY WODY I SAUN

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
DLA KLIENTÓW STREFY WODY I SAUN

 

Poniższe zasady wynikają z Wytycznych Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania parków rozrywki oraz obiektów basenowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

 

Zgodnie z informacją GIS, który powołuje się na doniesienia WHO i CDC, COVID – 19 nie jest chorobą wodozależną a wirus SARS-Co-Cov-2 jest podatny na uzdatnianą wodę, która w warunkach basenowych eliminuje wirusa. Nie stwierdzono przypadków zakażenia tym wirusem, poprzez wodę przeznaczoną do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości.

 

Działania zwiększające bezpieczeństwo

 

 1. W całym obiekcie rozmieściliśmy liczne punkty dezynfekcji rąk,
 2. Wprowadziliśmy zgodnie z wytycznymi limity osób korzystających ze strefy basenów i saun.
 3. Personel kontroluje ilość osób wchodzących na strefę basenów i saun.
 4. Prosimy o przestrzeganie odległości 1,5 m pomiędzy osobami oczekującymi na wejście bądź wyjście do stref,
 5. Przy jednym stanowisku kasowym może znajdować się jedna osoba lub kilka osób wspólnie zamieszkujących,
 6. Obsługa dezynfekuje zegarki i szafki po każdym kliencie,
 7. Rekomendujemy płatności bezgotówkowe
 8. Obowiązek zakrywania nosa i ust obowiązuje w całym obiekcie z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie oraz korzystania ze Strefy Saun. Osłona ust i nosa powinna zostać zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szafce basenowej. Opuszczając szatnię basenową należy ponownie zasłonić usta i nos.
 9. Przed wejściem na halę basenową bądź do sauny prosimy o dokładne umycie całego ciała mydłem,
 10. Na drzwiach każdej sauny znajduje się informacja o dozwolonej liczbie osób.
 11. Z sauny korzystamy obowiązkowo bez okrycia wierzchniego z wyjątkiem ręcznika.
 12. Przestrzegamy bezwzględnie, aby drzwi do sauny były zamknięte w celu utrzymania wymaganej temperatury,
 13. Z uwagi na niższą temperaturę łaźnia parowa została wyłączona z użytkowania,
 14. Zalecamy korzystanie z własnych ręczników,
 15. Zalecamy, by z jacuzzi korzystała jedna osoba bądź kilka osób wspólnie zamieszkujących.
 16. Zaleca się ograniczenie pobytu w Strefie Wody i Saun do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 17. Zaleca się równomierne rozmieszczenia osób korzystających z poszczególnych niecek basenowych.
 18. Restauracja dostępna zarówno od strony basenów, jak i od strony suchej funkcjonuje zgodnie z wytycznymi dla obiektów gastronomicznych.
 19. Wprowadziliśmy procedury zapobiegawcze dla pracowników oraz procedury w przypadku podejrzenia zakażenia u Pracownika lub Klienta.
 20. Firma sprzątająca zajmuje się regularną dezynfekcję powierzchni wspólnych na Strefie

 

Informujemy, że Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa podlegają upomnieniu przez personel, a w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Prosimy o stosowanie się do zasad.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.