Nasze projekty UE

Nasze projekty UE

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy 39,96Kw w oparciu o moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne. Dzięki pojętym działaniom Wnioskodawca uniezależni się od zewnętrznego dostawcy prądu (co
przyczyni się don obniżenia kosztów) poprzez dodatkowe źródło wytwarzania energii na własne potrzeby, oraz przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

  • wartość projektu: – 255 584,16 zł
  • wkład Funduszy Europejskich – 135 064,80 zł