Oferty pracy Kelnerka / Kelner w SPA Orkana

Oferty pracy Kelnerka / Kelner w SPA Orkana

Kucharz cateringu dietetycznego SPA Orkana

SPA ORKANA strefa relaksu, urody i sportu działa na rynku lubelskim od 2011 roku. Naszym mottem jest „… dla Twojej przyjemności….”.

Jeśli chcesz współtworzyć Restaurację Zielony Wiatrak? Napisz do nas!

Obecnie poszukujemy osoby na samodzielne stanowisko:

KELNERKA/KELNER

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Obsługa bezpośrednia klientów restauracji zgodnie ze standardami firmy.

WYMAGANIA:

• doświadczenie w obsłudze klienta restauracji
• status studenta
• aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
• dyspozycyjność popołudniami i w weekendy
• umiejętności interpersonalne: zaangażowanie, inicjatywa, umiejętność pracy w zespole

OFERUJEMY:

• elastyczne godziny pracy
• umowa zlecenie z możliwością zatrudnienia na dłużej
• pozytywna atmosfera pracy w młodym zespole
• świadczenia pozapłacowe (m.in. darmową siłownię, zniżki na basen, saunę itd.)

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV (rekrutacja@spaorkana.pl) wraz z oświadczeniem woli o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SPA Orkana Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 20-553, ul. Szaserów 2, dla potrzeb procesu rekrutacji moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, które wykraczają poza katalog danych, jakich pracodawca może żądać na podstawie obowiązujących przepisów. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeśli Państwo chcecie abyśmy mogli przetwarzać dokumenty aplikacyjne także w przyszłych rekrutacjach prosimy o dołączenie oświadczenie woli o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SPA Orkana Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 20-553, ul. Szaserów 2, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych także w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Informujemy, że bez Państwa zgody na przetwarzanie danych nie będziemy mogli rozpatrzeć dostarczonych nam dokumentów.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów rozpatrzone negatywnie, bez udzielonej zgody (2) na przetwarzanie w kolejnych procesach rekrutacyjnych zostaną komisyjnie zniszczone po czasie przechowywania określonego poniżej. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją

1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest SPA Orkana Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 20-553, ul. Szaserów 2, jako pracodawca.

2. Cel i podstawy przetwarzania, Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (RODO Art. 6 ust. 1 lit. b), natomiast inne udostępnione dane, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

3. Odbiorcami Państwa danych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa.

4. Państwa dane przetwarzane w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do jego zakończeniu.

5. SPA Orkana będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (2). W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

6. W związku z dostarczeniem nam danych osobowych mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa pozostałych danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

8. Nie będziemy profilowali państwa danych. Nie mamy też zamiaru przekazania ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (zwane dalej RODO).

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.