BILET NO LIMIT ZA 35 PLN

BILET NO LIMIT ZA 35 PLN

Czy znacie naszą promocję w majową i czerwcową? Zapraszamy Was na odpoczynek NO LIMIT w Strefie Wody i Saun.
 
Zapłać tylko 35 PLN za pobyt w Strefie Wody i Saun, podczas, którego masz dostęp do: basenu rekreacyjnego, dwóch pełnowymiarowych, 25- metrowych torów pływackich, jacuzzi, hydromasaży, biczy wodnych, leżanek, kurtyny wodnej oraz brodzika z grzybkiem dla dzieci, a także dostęp do sauny suchej z aromaterapią i koloroterapią, sauny fińskiej oraz sauny parowej.
 
Akcja promocyjna rozpoczyna się 01.05.2019r. i trwa o do 30.06.2019r. Akcja nie łączy się z innymi promocjami w SPA Orkana.
___

Regulamin akcji promocyjnej „NO LIMIT za 35 zł”

1 Organizatorzy i promocja

  1. Akcja promocyjna rozpoczyna się 01.05.2019r. i trwa o do 30.06.2019r.
  2. Organizatorem akcji jest SPA Orkana Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Szaserów 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisanym pod KRS pod numerem 0000317452, NIP 712 314 59 23, REGON: 060421054.

2 Warunki uczestnictwa w promocji

  1. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być każda osoba fizyczna wykupująca jednorazowy, jednoosobowy i jednodniowy pobyt bez limitu czasowego w Strefie Wody i Saun SPA Orkana.
  2. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być osoba posiadająca aktywny karnet na basen Spa Orkana.

3 Zasady promocji

  1. Uczestnikowi w czasie akcji promocyjnej przysługuje prawo do pobytu bez limitu czasowego w Strefie Wody i Saun w promocyjnej cenie 35,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć) w trakcie jednorazowego pobytu.
  2. Akcja nie łączy się z innymi promocjami w SPA Orkana.
  3. Biorąc udział w akcji promocyjnej uczestnik jednocześnie akceptuje Regulamin Strefy Wody i Saun SPA Orkana dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Internetowej www.spaorkana.pl

4 Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie Internetowej www.spaorkana.pl
  2. We wszystkich sprawach dotyczących akcji promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.